ÇATI YAPIMI (BALKON KAPATMA) YAPIMI SÖZLEŞMESİ

ÜNALLAR İNŞAAT

 

Bir taraf İşin Sahibi [ EV SAHİBİ                                               ] ile diğer taraftan Yapımcı Müteahhit [                                     ] arasında [YAPILACAK İŞ                                                                                                                                                                                                 ] işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

[YAPILACAK YER İŞ :                                                                                                              ]

 

3. SÖZLEŞMENİN BEDELİ:                                                                   

Yapımcı yapılması istenen konu işi, [ MİKTAR               ] TL üzerinden bu sözleşme ile eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

4. İŞİN SÜRESİ

İşin eksiksiz olarak yapılarak teslim edilmesi için süre bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren [       ] gündür.

 

5.  İŞE BAŞLAMA, İŞİN SÜRESİ, GECİKME CEZASI

Sözleşme imzalandıktan sonra en geç [       ] gün içinde Yapımcıya yer teslimi yapılır. Yapımcı yer teslimi tarihinden itibaren [     ] gün içinde işe başlamayı ve taahhüdünü …/…/…. tarihine kadar bitirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7. ÖDEME PLANI

Yapılacak iş ile ilgili ödeme planı aşağıda verilmiştir.

İşin başında ödeme yarış:      [                 ].

İşin bitiminde:                                   [                  ].

 

8. İŞİN KONTROLU ve TESLİM ALINMASI

İş Sahibi işin kontrolünü kendi yapmakta veya başka kişi veya kurumlara yaptırmakta serbesttir. Yapımcı işin kontrolü sonucunda fenni şartlara, proje, sözleşme şart ve eklerine göre hatalı, eksik veya yanlış uygulamaları tamamlamak veya düzeltmekle yükümlüdür.

İş tamamlandığı zaman İş sahibi ve YapımcıTeslim Tutanağı” düzenlerler.

 

9. GARANTİ SÜRESİ Garanti süresi, işin tamamlanmasından ve teslim tutanağı düzenlenmesinden itibaren [       ] olarak belirlenir. Garanti süresinde, uygulama hatalarından kaynaklanan tüm onarımlar, Yapımcı tarafından karşılanacaktır.

 

 

EK.1

YAPILACAK İŞLERİN TARİFLERİ:

(                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                     )

 • Teras balkon kapatma :
 • Mevcut Çatı Konstrüksiyonunun yenilenmesi / tamiri ve Çatı Kaplamasının Yenilenmesi / Tamiri
 • Çatı Kaplamasının Yenilenmesi / Tamiri
 • Çatıya Isı Yalıtımı Yapılması
 • Çatıya Su Yalıtımı Yapılması
 • Çatı Yağmur Suyu Taşıma Sistemlerinin Yenilenmesi / Tamiri
 • Çatıda Sıva dibi, Baca dibi, Çatı Penceresi Tamirleri
 • Çatı Havalandırma Elemanlarının İlave Edilmesi
 • Çatı Penceresi İlave Edilmesi
 • Çatıya Foto Voltaik Panellerin Montajının Yapılması
 • Çatıya Güneş Enerji Sistemlerinin Montajının Yapılması
 • Çatıda Genel Bakım Yapılması

 

Yapılacak işlerin Sözleşmeye Konacak Miktar ve Bedelleri

 

İŞİN SAHİBİ                                                                YAPIMCI  MÜTEAHHİT

Adı ve Soyadı:                                                               Adı ve Soyadı:

İmza:                                                                               İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılacak işlerin sözleşmeye konacak miktar ve bedelleri:

 

KEŞİF ÖZETİ TEKLİF FORMU

İşin Adı:

Yapılacak İmalat ve Uygulama İşleri

Sıra No

İşin Cinsi

Ölçü Birimi

Birim Fiyatı   (TL)

Miktarı

Tutarı (TL)

1

Teras balkon kapatma

M3

 

 

 

2

Hafif çelik oturtma çatı yapılması

 

 

 

 

3

Profil çelik oturtma çatı yapılması

 

 

 

 

4

Mevcut çatı üstüne kiremit altı su yalıtım örtüsü serilerek Marsilya kiremit kaplama yapılması.

M2

 

 

 

7

Mevcut çatı üzerine çift yönlü çıtalama, arasına 5 cm cam yünü ile ısı yalıtımı ve kiremit altı örtüsü ile su yalıtımı yapılması

M2

 

 

 

8

Çatı konstrüksiyonu üzerine 11 mm OSB 3 çakılması, nefes alan su yalıtım örtüsü serilmesi, çift çıtalama arasına 5 cm EPS ısı yalıtımı yapılması ve …….esaslı kaplama ile Çatı sistemi yapılması

M2

 

 

 

9

5 cm XPS Isı yalıtımı üzerine çift istikametli çıtalama yapılması, üzerine 11 mm OSB3 çakılması, OSB üzerine ısı ile şingıl altı örtüsü uygulanarak, üzerine polyester keçe taşıyıcılı şingıl kaplama yapılması.

M2

 

 

 

10

Çatı üzerine ..x.. ölçülerinde ……… marka çatı penceresi montajı yapılması

Ad.

 

 

 

TOPLAM

 

 

Resim

0532 050 41 79

Telefon
www.unallarcati.com © Tüm Haklar Saklıdır İzinsiz Kopyalama Yapılmaz..
X